Hintikka, Matti

Käytän pääasiallisena ilmaisuvälineenä kivilitografiaa siinä painolaattana oleva kiviaines on muodostunut jurakaudella 140 – 170 miljoonaa vuotta sitten. Painotekniikkana litografia keksittiin 1790-luvulla palvelemaan kehittyvän kirjapainotekniikan tarpeita. Taiteilijat ottivat kivet käyttöönsä jo 1800- luvun alkupuolella.

Ajan kerrostumat ovat siis konkreettisesti läsnä kiven muistissa työskenneltäessä. Huokoinen kalkkikivi viehättää minua luonnonmateriaalina.

Painolaattana kalkkikivi on huokoinen, sen hienojakoinen pintastruktuuri on omassa työskentelyssäni erottamaton osa viestiä. Teosteni alkulähde on luonnossa, maisemassa jonka voi ymmärtää joko konkreettisena tai menttaalisena. Pohjoisella ihmisellä luonnonhavainnon hahmot palautuvat alkukuviin joissa yksinkertaisetkin pinnat, muodot ja värin päällekkäisyydet aloittavat hitaan vuoropuhelun – ensin omassa tajunnassani ja sitten niin toivon, katsojan sisimmässä. Käsittelen aihettani pelkistäen, pyrkien maalaukselliseen ja vaistonvaraiseen lopputulokseen.

Matti Hintikka
+358 (0)40-827 2153
mattihin(a)gmail.com


www.mattihintikka.com